Oferta Axion Wind Power Solutions

Nasz firma zajmujemy się miedzy innymi:

Znalezienie oraz przygotowanie dokumentacji pod projektowaną farmę wiatrową:

 • znalezienie odpowiedniego terenu pod planowaną farmę wiatrową,
 • przygotowanie niezbędnych umów z właścicielami terenu,
 • przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz pozwoleń pod planowaną farmę wiatrową,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów z firmą energetyczną,
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych innych dokumentacji nie opisanych powyżej mających na celu realizację zamierzonego celu tj. budowy farmy wiatrowej.

Organizacją:

 • przewozów ładunków niegabarytowych (opieka logistyczna),
 • usług dźwigowych (wynajem żurawi przeładunkowych),
 • rozładunków (organizacja hakowa)

W procesie budowy i montażu kompleksowo:

 • wytyczeniem terenu pod zapojektowną farmę wiatrową,
 • usług w doprowadzeniu wszystkich przyłączy energetycznych w tym GPZ,
 • przygotowaniu dróg dojazdowych do placu montażu turbin wiatrowych,
 • wybudowaniu fundamentów pod turbiny,
 • usług montersko-instalacyjnych,
 • koordynacja prac pomiędzy wszystkimi podmiotami pracującymi na placu budowy (firmy transportowe, dźwigowe, monterskie

W procesie eksploatacji świadczymy następujące usługi:

 • serwisowe (przeglądy okresowe, naprawy) mechaniczne i elektryczne dla zespołów turbin wiatrowych,
 • konserwacyjne dla urządzeń objętych dozorem technicznym,
 • „szybkiego dostępu”- Szybka ocena stanu technicznego skrzydeł turbiny w przypadku podejrzenia uszkodzenia
 • „szybkiego dostępu”- Szybka ocena stanu technicznego powłoki malarskiej (dokładny pomiar powierzchni ocena stanu powłok lakierniczych),
 • czyszczenia turbin wiatrowych łopaty, gondole (nacelle), wieże (tower)
 • opieka nad Głównym Punktem Zasilania (GPZ),
 • kompleksowej organizacji wymian podzespołów turbin wiatrowych (przekładnie główne, łopaty, generatory)

W procesie demontażu turbin wiatrowych realizujemy:

 • rozbiórki używanych zespołów siłowni wiatrowych

Realizujemy również inne specjalistyczne zlecenia z różnych gałęzi ciężkiego przemysłu.
Zapraszamy do współpracy…